Chùa Huê Nghiêm

  • Địa chỉ: 299B Lương Định Của, An Phú, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
  • Website: http://www.chuahuenghiem.net/
  • Email chuahuenghiem.net@gmail.com
  • Thiết kế Logo: CIT Group

 

MỐI LIÊN HỆ GIỮA KINH NGUYÊN THỦY & KINH HOA NGHIÊM

Xét về mặt học thuật, có thể nói tạng Nguyên thủy là nguồn gốc của Phật giáo, nhưng xét về sự tu chứng thì kinh Hoa nghiêm được coi là bộ kinh đầu tiên Phật nói. Vì vậy, làm sao chúng ta kết hợp hai tư tưởng này với nhau…

Thiết kế logo chùa Huệ Nghiêm

Thiết kế logo chùa Huệ Nghiêm