Trang chủ Blog Chia sẻ MIỄN PHÍ Video khóa học SEO Entity Schema

Chia sẻ MIỄN PHÍ Video khóa học SEO Entity Schema

Bạn sẽ học được gì bộ Entity Schema này?

Hướng dẫn trọn vẹn Entity Schema từ kiến thức đến thực thi. Ai cũng có thể làm được!

 • Xây dựng Entity – Nền tảng: Chỉ dẫn tường tận các tiêu chuẩn xây dựng Entity Cá nhân & Thương hiệu.
 • Kết nối Entity qua Schema: Sự thật Schema là gì? Mindset đúng đắn về Schema: Có phải cài plugin vào là được? Khám phá sức mạnh “kinh ngạc” của Schema trong SEO
 • Các công cụ gia tốc Entity & Schema: Các công cụ nào hỗ trợ SEOer “không biết gì về code” vẫn triển khai Entity & Schema đúng chuẩn?

Phần 1 Thiết lập Entity

Nội dung phần 1:

 • List mạng xã hội cho Entity Building Thương hiệu và cá nhân
 • Bài 1. Overview Khóa học
 • Bài 2. Mindset và cách tạo dụng MXH cá nhân
 • Bài 3. Demo cách tạo dựng MXH cá nhân
 • Bài 4. Cách thiết lập Entity thương hiệu và demo MXH
 • Bài 5. Tối ưu Google My Business Entity cơ bản
 • Bài 6. Bí mật Local Guide
 • Bài 7. Google My Business post cơ bản
 • Bài 8. Nâng cao. Google my Business Silo và xác thực Entity
 • Bài 9. Tối ưu Entity trên website – kết nối
 • Bài 10. Tổng kết triển khai tối ưu Entity thương hiệu và cá nhân

Khóa-học-SEO-Entity-Schema-p1

Phần 2 Kết nối Entity qua Schema

Nội dung phần 2 khoá học

 • Bài 11. Overview về phần Schema
 • Bài 12. Hiểu về bản chất Schema và ứng dụng trong Topic Cluster
 • Bài 13. Lợi ích triển khai Schema
 • Bài 14. Các loại Entity của Google và lưu ý khi triển khai Schema
 • Bài 15. Hướng dẫn schema articles [New Updated]
 • Bài 16. Hướng dẫn schema video
 • Bài 17. Hướng dẫn schema product
 • Bài 18. Hướng dẫn schema sách
 • Bài 19. Hướng dẫn schema service – dịch vụ
 • Bài 20. Hướng dẫn schema QA và lên Feature Snippet
 • Bài 21. Hướng dẫn Schema Event và Course
 • Bài 22. Hướng dẫn Schema công thức nấu ăn – Recipe
 • Bài 23. Hướng dẫn Schema Sitelink Searchbox và lưu ý Schema review
 • Bài 24. Maintentityoffpage và mở rộng Schema
 • Bài 25. Các Plugin Schema cho WordPress

Khóa-học-SEO-Entity-Schema-p2

 

icon downlaod