Bộ nhận diện thương hiệu nông sản Đà Lạt. Không chỉ làm bộ nhận diện thương hiệu công ty, nhận diện nhà hàng khách sạn, cửa hàng nội thất, trung tâm ngoại ngữ,.. chúng tôi còn thiết kế thương hiệu cho lĩnh vực nông nghiệp, nông sản.