Bộ nhận diện thương hiệu vận tải Sacojet, mẫu nhận diện thương hiệu công ty du lịch, bộ nhận diện thương hiệu công ty bao gồm:

  • Logo thiết kế chuyên nghiệp
  • Tiêu đề thư, bao thư A4
  • Thiết kế kẹp file, cardvisit, hóa đơn
  • Ấn phẩm marketing: catalogue, brochure, profile

Hệ thống nhận diện thương hiệu công ty vận chuyển Hệ thống nhận diện thương hiệu công ty vận chuyển Hệ thống nhận diện thương hiệu công ty vận chuyển