Thiết kế nhận diện thương hiệu quán cafe tại Biên Hòa. Làm nổi bật và đồng bộ thương hiệu thương hiệu của bạn trên các bao bì sản phẩm, bảng hiệu, menu, ly cốc, đồng phục của nhân viên