Mẫu thiết kế nhận diện thương hiệu bất động sản Triều Dương bao gồm:

  • Thiết kế logo
  • Thiết kế card visit
  • Hóa đơn giá trị gia tăng
  • Thư ngỏ và phong bì thư A4, A5