CIT Group thiết kế logo cho chuỗi cửa hàng mắt kính Nguồn Sáng tại Biên Hòa

Mắt kính Nguồn Sáng với 5 chi nhánh tọa lạc tại Biên Hòa Đồng Nai là một trong những cửa hàng mắt kính uy tín chất lượng

Thiết kế logo cửa hàng mắt kinh Thiết kế logo cửa hàng mắt kinh