Tặng bộ Video Khóa học SEO Mastermind

Mình mua học xong chia sẻ lại cho anh em, bản quyền thuộc về công ty GTV SEO

Bộ Video Khóa học SEO Mastermind bản quyền GTV SEO

Nội dung video khoá học gồm:

  • Phần 1. Tổng quan ( 2 Video)
  • Phần 2. Tư duy ( 5 Video )
  • Phần 3. Nghiên cứu từ khóa ( 6 video )
  • Phần 4. Cấu trúc website ( 4 Video + tài liệu)
  • Phần 5. Onpage ( 10 video _ tài liệu)
  • Phần 6. Content và Copywriting ( 4 Video )
  • Phần 7. Công cụ ( 4 video + tài liệu )
  • Phần 8. Xây dựng liên kết ( 2 Video + tài liệu )
  • Phần 9. Kỹ thuật Domain Authority Stacking ( 3 Video )
  • Phần 10. Private Blog Network (PBN) ( 2 Video )

Khóa-học-SEO-Mastermind

Link tải: Bộ Video Khóa học SEO Mastermind

icon downlaod