Thiết kế lô gô Công ty thuốc lá 88

Công Nghệ Cit ® hân hạnh là đơn vị thiết kế logo (design logo) Công ty ToBacco Int’l Inc. USA –  Với đặc điểm nổi trội và tính năng nôi bật so với các nhãn hiệu khác, 

Giới thiệu Company American ToBacco Int’l Inc. USA

Quốc gia: USA – HOA KỲ
Lĩnh vực: Thuốc Lá – Cigarette

Thiết kế logo bao thuốc lá Thiết kế logo bao thuốc lá