Không cạnh tranh về giá mỗi thành viên của CIT đều là chuyên gia trong lĩnh vực của mình

CIT TEAM

Mỗi thành viên chúng tôi ở đây đều luôn tự nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân và nâng cao năng lực của mình. Đồng thời chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng góp sức và hỗ trợ nhau để đồng đội cùng tiến lên

VŨ VĂN CHÍ

VŨ VĂN CHÍ

Group Founder
NGUYỄN THANH SANG

NGUYỄN THANH SANG

Sales Manager - CO-Founder
NGUYỄN ANH THƯ

NGUYỄN ANH THƯ

Software Director - CO-Founder
TRẦN CẨM TRINH

TRẦN CẨM TRINH

Interior Designer
NGUYỄN HOÀNG TRUNG TÍN

NGUYỄN HOÀNG TRUNG TÍN

Graphic Designer Manager
NGUYỄN NHƯ HẠ

NGUYỄN NHƯ HẠ

Content Marketing
TRƯƠNG GIA LINH

TRƯƠNG GIA LINH

Content Marketing
TÓNG THÁI DUY

TÓNG THÁI DUY

Web Developer
TÓNG THÁI DUY

TÓNG THÁI DUY

Web Developer