Bộ nhận diện công ty xăng dầu Petimex

Mẫu thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu công ty xăng dầu Petimex

Sơ lược về công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

Số 140 – Quốc lộ 30 – Phường Mỹ Phú – Thành phố Cao Lãnh – Đồng Tháp

Điện thoại: 02773.851056 – 02773.853090 – Fax: 02773.851937

Email: info@petimex.com.vn

Website: petimex.com.vn