Chỉ từ 12$

 • Tư Vấn Online
 • Thiết Kế Theo Mẫu
 • KH Cung Cấp Nội Dung
 • Không Hỗ Trợ Hình Ảnh
 • In Mẫu: KHÔNG
 • Xuất File AI, Corel, PDF, JPG, PNG
 • Chỉnh Sửa: 3 Lần

NHIỀU NGƯỜI DÙNG

Chỉ từ 20$

 • Tư Vấn Thiết Kế Hồ Sơ Năng Lực Online
 • Thiết Kế Mới
 • KH Cung Cấp Nội Dung
 • Không Hỗ Trợ Hình Ảnh
 • In Mẫu: 1 Cuốn
 • Xuất File AI, Corel, PDF, JPG, PNG
 • Chỉnh Sửa: 7 Lần

Chỉ từ 50$

 • Tư Vấn trực tiếp
 • Thiết Kế Profile Độc Quyền
 • CIT Group Biên Soạn Nội Dung
 • Hỗ Trợ Hình Ảnh
 • In Mẫu: 5 Cuốn
 • Xuất File AI, Corel, PDF, JPG, PNG
 • Chỉnh Sửa: Không Giới Hạn